Veilig en verantwoord met het OV

Het OV in Nederland is zwaar getroffen door de maatregelen die zijn ingesteld vanwege de coronacrisis. Nu de maatregelen stap voor stap worden afgebouwd en het OV vanaf 1 juni weer “normaal” gaat rijden, is het tijd om het OV in de 1,5-metersamenleving zo goed mogelijk te regelen. Het doel is tweeledig: reizigers veilig gebruik laten maken van het OV en de beschikbare capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarbij is er, meer dan voorheen, behoefte aan inzicht in de actuele vraag naar OV-ritten en het beschikbare aantal zitplaatsen. Enerzijds om de passagiers goed te informeren, anderzijds om een beheersbaar systeem op te zetten.

Bussy: Een vervoerderonafhankelijk meldingssysteem voor informatie en coördinatie

Wij stellen een systeem voor waarin reizigers zich (vrijwillig) vooraf aanmelden en vervoerders communiceren over (beschikbare) capaciteit. Het systeem is vervoerderonafhankelijk, kan snel in een provincie/concessie ingezet worden en is tegelijkertijd schaalbaar naar heel Nederland. We zien een groeipad waarin op korte termijn wordt gestart met een eenvoudig meldingssysteem dat meegroeit met het loslaten van de landelijke maatregelen. Daarbij hanteren we het principe eerst informeren, later reserveren.

Het systeem werkt als volgt:

 • De reiziger meldt vooraf welke trein/bus hij/zij wil nemen.
  – Er is direct inzicht in de verwachte drukte op die rit en de ritten daarvoor en daarna
  – Eventueel kan de reiziger ervoor kiezen op een rustiger tijdstip te reizen
 • De capaciteit van een bus of trein is initieel een vaste waarde.
  – Daarvoor gebruiken we het NDOV. De beschikbare capaciteit is x% van de reguliere zitplaatscapaciteit minus het aantal gemelde reizigers;
 • Vervolgstap is dat vervoerders de daadwerkelijk beschikbare capaciteit communiceren.
  – Daarvoor gebruiken we een simpele gestandaardiseerde API;
 • In een latere fase kan een “druktekaart” worden toegevoegd met de bezetting per deel van het voertuig, op de haltes en stations.
  – Bijvoorbeeld: in het midden is het druk, maar achterin is nog plek genoeg;

Op deze website is een eerste clickable demo van de app te vinden.

Reserveren – zeker wanneer dat een verplichting wordt – vergt nog veel aanpassingen voor zowel reizigers (die gewend zijn altijd te kunnen in- en uitstappen wanneer ze willen) als vervoerders (die daarvoor systemen moeten aanpassen) en is derhalve niet in de eerste fase voorzien.

Doorontwikkeling

Bussy kan worden doorontwikkeld tot een robuust en toekomstvast systeem. Dan kan bijvoorbeeld een reserveringsmogelijkheid worden ingebouwd en kan worden aangesloten op de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service. Bouwstenen voor de langere termijn zijn (onder andere):

 • Reserveren van een rit en/of zitplaats;
 • Betalen voor tickets;
 • Breder trekken dan OV (MaaS) en/of gebruik TOMP-API;
 • Alleen inchecken met reservering en/of weigeren niet gereserveerde rit als de bus/trein al vol/volledig gereserveerd is;
 • Prioriteit voor cruciale beroepen en noodzakelijke reizen;
 • Yield management (hogere prijzen voor een gegarandeerde zitplaats als de rit bijna vol is).

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Bussy en de mogelijkheden die we voor u kunnen bieden?  We praten graag met u verder!

Neem gerust contact op met:

Pascal van der Velden
pascal.vd.velden@vitence.nl
06-1414 50 98

Cees Bakker
cees.bakker@keypoint.eu
053-48 25 725